تعمیرات ماشین لباسشویی, مقالات

تعمیرات ماشین لباسشویی الکترولوکس

تعمیرات ماشین لباسشویی الکترولوکس - تعمیر ماشین لباسشویی در فردیس - ملارد - کرج - تعمیرات سرویس: 02636627316–02636627941

ما در این مطلب به مبحث تعمیرات ماشین لباسشویی الکترولوکس میپردازیم. برای انجامخدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی(تعمیرات سرویس) مانند:تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک می توانید با کارشناسان و متخصصین تعمیرات سرویس تماس بگیرید.

تعمیر ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux و شیوه رفع آن

اگر صفحه نمایشگر ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux اروری را نمایش می دهد یعنی سیستم داخلی ماشین های لباسشویی الکترولوکس (Electrolux) شما دچار نقص فنی شده است، در این شرایط بسیاری از افراد هیچ تخصص ندارد و نمی دانند برای رفع خراب شدن ماشین لباسشویی های الکترولوکس (Electrolux) چه کاری باید انجام دهند، ما به شما می گوییم که اگر با این کدها مواجه شدید چطور بدون باز کردن ماشین لباسشویی الکترولوکس (Electrolux) مشکل ماشین لباسشویی منزل خود را انجام دهید.

عدد خطا E10 در ماشین های  لباسشویی الکترولوکس (Electrolux)

عدد خطا E10 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس به دلیل مسدود بودن شیر آب، مسدود شدن فیلترها و مسدود شدن شیر برقی و برد الکتریکی ماشین های لباسشویی الکترولوکس موجب عدم وجود آب به داخل ماشین های لباسشویی الکترولوکس می شود.

اصلاح کردن خطا E10 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس 

برای اصلاح کردن خطا E10 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس (Electrolux) باز شدن شیر برقی، فیلتر، شیر برقی و سالم بودن برد الکتریکی آن ماشین لباسشویی الکترولوکس (Electrolux) را بررسی کنید.

عدد خطا E11 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس

عددخطا E11 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس (Electrolux) نمایش دادن از مسدود شدن برد الکتریکی ماشین های لباسشویی الکترولوکس و در نهایت موجب بیشتر شدن ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux از حد مجاز می شود.

بیشتر بخوانید: تعمیرات انواع ماشین لباسشویی

اصلاح  کردن خطاE11 در ماشین لباسشویی الکترولوکس 

برای درست  کردن خطا E11 در ماشین های لباسشویی های الکترولوکس Electrolux درست  بودن مدار برد الکتریکی را کنترل کنید.

خطا ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E13

عدد خطاE13 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان دهنده ی مسدود شدن آن در شیر برقی و مرکز برد الکتریکی ماشین های لباسشویی الکترولوکس و در نهایت قطع آب ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux می باشد.

اصلاح کردن خطا E13 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس 

برای درست کردن خطا E13 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux مرکز برد الکتریکی راکنترل کنید.

عددخطا E23 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس

عددخطا E23 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل مسدود بودن پمپ تخلیه و ایجاد نقص در سیم کشی های ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

اصلاح کردن خطا E23 در ماشین لباسشویی الکترولوکس

برای درست کردن خطا E23 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux سیم کشی و پمپ تخلیه ماشین های لباسشویی الکترولوکس را کنترل کنید و در صورت مسدود بودن آن را تعمیر یا عوض کنید.

عدد خطا E24 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس 

عددخطا E24 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل دشوار بودن در ارزیابی پمپ تخلیه و در نهایت مسدود شدن برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس می باشد.

اصلاح  کردن خطا E24 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس 

برای درست کردن خطا E24 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس برد اصلی ماشین های لباسشویی الکترولوکس را کنترل کنید.

عددخطا E33 در ماشین های لباسشوی  الکترولوکس Electrolux

عدد خطاE33 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux که به دلیل مسدود شدن میکروسوئیچ فشار و سیم کشی، المنت حرارتی و نشتی برق در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می باشد.

اصلاح  کردن خطا E33 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای اصلاح کردن خطا E33 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux میکروسوئیچ فشار، سیم کشی، المنت حرارتی و نشتی برق ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را کنترل کنید.

عددخطا E35 در ماشین لباسشویی های الکترولوکس Electrolux

عددخطاE35 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان دهنده ی مسدود شدن میکروسوئیچ فشار،سیم کشی ها و شیر برقی و برد الکتریکی و موجب جاری شدن آب از ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می شود.

اصاح کردن خطا E35 در ماشین لباسشویی الکترولوکس 

برای درست کردن خطا E35 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux میکروسوئیچ فشار، سیم کشی ها، شیر برقی و برد الکتریکی ماشینهای لباسشویی الکترولوکس را کنترل  کنید.

خطا ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E36

عددخطا E36 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس نشان دهنده ی مسدود شدن میکروسوئیچ فشار ضد جوش و برد اصلی ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

اصلاح  کردن خطا E36 در ماشین لباسشویی الکترولوکس 

برای درست کردن خطا E36 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux میکروسوئیچ فشار ضد جوش و برد اصلی ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux بازدید شود.

عدد خطا E37 در ماشین لباسشویی الکترولوکس 

عددخطا E37 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان دهنده دشوار در مدار سطح اول و در نهایت مسدودشدن برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می شود.

اصلاح  کردن خطا E37 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای اصلاح کردن خطا E37 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux باید برد اصلی ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux را کنترل کنید و در صورت مسدود بودن  آن را تعمیر یا عوض کنید.

عددخطا E39 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux

عدد خطا E39 در ماشین  های لباسشویی الکترولوکس به دلیل مسدود شدن آن میکروسوئیچ فشار ضد سیلاب ماشین های لباسشویی الکترولوکس است.

اصلاح کردن خطا E39 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای درست کردن خطا E39 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux میکروسوئیچ فشار ضد سیلاب ماشین های لباسشویی الکترولوکس بازدید شود.

عددخطا E41 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux

عدد خطا E41 در ماشین های لباسشویی که الکترولوکس Electrolux نشان دهنده ی مسدود  بودن قفل ایمنی درب، سیم کشی و برد ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux است و موجب باز بودن درب ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می باشد.

اصلاح کردن خطا E41 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای درست کردن خطا E41 در ماشین های لباسشویی الکترولوکس Electrolux سالم بودن قفل ایمنی درب، سیم کشی و برد ماشین های  لباسشویی الکترولوکس Electrolux را بازدید کنید.

بیشتر بخوانید: تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ

خدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی( تعمیرات سرویس): تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک

برای انجامخدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی( تعمیرات سرویس) مانند: تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک می توانید با کارشناسان و متخصصین تعمیرات سرویس تماس بگیرید.

شماره تماس 24 ساعته نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی (تعمیرات سرویس) : 0263662731602636627941

نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی در غرب تهران- ملارد- اندیشه – شهریار- مهرشهر – فردیس – محمدشهر – ملارد

ايميل تعمیرات سرویس : fansvc60@gmail.com

نماینده تعمیرات

خدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی( تعمیرات سرویس): تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *