مقالات, تعمیرات ماشین لباسشویی

تعمیر خطاهای ماشین لباسشویی پارس

تعمیر خطاهای ماشین لباسشویی پارس - تعمیر ماشین لباسشویی در فردیس - ملارد - کرج - تعمیرات سرویس: 02636627316–02636627941

ما در این مطلب به مبحث تعمیر خطاهای ماشین لباسشویی پارس میپردازیم. برای انجام خدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی(تعمیرات سرویس) مانند:تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک میتوانید با کارشناسان و متخصصین تعمیرات سرویس تماس بگیرید.

فهرست مطالب

تعمیر خطاهای ماشین لباسشویی پارس

خطا یا همان عدد خطاهای ماشین لباسشویی پارس را همراه با دلیل خطا، ایراد یابی کامل توضیح داده ایم تا با آگاهی به تعمیر لباسشویی پارس خود بپردازید. برای اینکه شما عزیزان بتوانید مفهوم عددهای خطای ماشین لباسشویی پارس را بدانید در این مقاله عددهای خطا ماشین لباسشویی پارس را به همراه دلیل آنها برای تمام مدلهای لباسشویی پارس به طور جداگانه ارائه کرده است. این کدهای خطا در صفحه نمایش ماشین لباسشویی پارس مشاهده می شود.

خطا لباسشویی پارس مدل P 5260 و 1061

خطا E01 لباسشویی پارس

خطا علت خطا
E01
 • ایراد در شلنگ خروجی
 • ایراد در پمپ تخلیه
 • گرفتگی فیلتر خروجی
 • گرفتگی مسیر خروجی
 • تخلیه  نکردن سوکت و اتصالات پمپ تخلیه

رفع خطاE01 لباسشویی پارس

 • فیلتر خروجی چک شود تا اگر گرفته شده باشد مسیر خروجی باز شود و اگر معیوب شده، عوض شود.
 • همچنین امکان دارد شلنگ خروجی آب دچار انسداد یا خم شدگی شده باشد که نیاز است مشکل در آن رفع شود.

بیشتر بخوانید: تعمیر ماشین لباسشویی بوش

 عدد خطای E02 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
E02
 • ایراد در فیلتر شیر برقی
 • آب گیری نامناسب
 • ایراد در آب ورودی
 • فشار بسیار یا کم آب

رفع خطا E02 لباسشویی پارس

 • فیلتر چک شود تا در صورت خرابی در فیلتر، فیلتر عوض شود.
 • آب ورودی و فشار آب کنترل و بررسی گردد تا ورود آب و فشار آن با تغییراتی تنظیم شوند.
 • شیر برقی را نیز چک نمایید.

عدد خطای E03 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
E03
 • ایراد در سوکت موتور
 • ایراد مرتبط به موتور

علت خطا E03 لباسشویی پارس

 • اگر مشکل از سوکت موتور باشد به آسانی قابل خریداری و تعویض می باشد.
 • در صورت ایراد موتور، موتور باید عوض شود و یا تعمیر گردد.

عدد خطای E04 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
E04
 • ایراد که به ولوم برنامه یا تایمر مرتبط باشد.
 • سلکتور برنامه کارکرد صحیحی ندارد.

رفع خطا E04 لباسشویی پارس

 • ولوم برنامه یا تایمر خیلی حساس هستند و باید توسط تکنسین تعمیرات لباسشویی بررسی شود.
 • سلکتور برنامه نیز امکان دارد که تعویض شود.
 • برد الکترونیکی بررسی شود.

بیشتر بخوانید: تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ

عددخطای E05 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
E05
 • ایراد که به ولوم برنامه یا تایمر مرتبط باشد.
 • سلکتور سرعت نادرست اعمال کند.

رفع خطا E05 لباسشویی پارس

 • تایمر یا برد الکتریکی لازم است بررسی گردد.
 • این کار می بایست توسط مهندس متخصص قطعات الکترونیکی انجام گردد.

عدد خطای E06 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
E06
 • ایراد که به ولوم برنامه یا تایمر مرتبط باشد
 • سلکتور دما نامناسب عمل می کند

رفع خطا E06 لباسشویی پارس

 • تایمر یا برد الکترونیکی را چک نمایید.
 • سنسور دمای آب نیاز است بررسی شده و در صورت لزوم عوض گردد.

عدد خطای E07 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
E07  مشکل در سنسور دما وجود دارد.

رفع خطا E07 لباسشویی پارس

 • در صورت نقص سلکتور دما به تعویض این سلکتور نیاز پیدا خواهید کرد.

خطا ماشین لباسشویی پارس به ویژه در لباسشویی پارس 7212

عدد خطای F01 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
F01
 • مشکل در سنسور دمای آب
 • نقص سنسور دمای آب
 • خطا مربوط بین سیم و مدار برد
 • مشکل برد یا مدار برد

رفع خطا F01 ماشین لباسشویی پارس

 • میزان اهم سنسور بررسی شود.
 • در صورت لزوم سنسور دمای آب نیاز است عوض شود.
 • برد الکترونیکی و اتصالات بررسی شود.

عدد خطای F02 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
F02
 • سوختگی المنت
 • خرابی برد مدار الکترونیکی

رفع خطا F02 لباسشویی پارس

 • المنت را بررسی شود و میزان مقاومت آن را اندازه بگیرید.
 • برد الکترونیکی را بررسی کنید و از سلامت اتصالات آن مطمئن شوید.

عددخطای F03 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
F03
 • المنت یا هیتر سوخته باشد
 • مدار برد الکترونیکی معیوب شده باشد

رفع خطا F03 لباسشویی پارس

 • المنت و میزان مقاومت آن با دقت بررسی گردد.
 • برد الکترونیکی را به همراه اتصالات آن را چک کنید.

 عدد ارور F04 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
F04
 • ایراد ورود آب به مخزن
 • مشکل شیر برقی
 • ایراداتی در هیدروستات
 • نقص مدار برد دستگاه

رفع خطا F04 لباسشویی پارس

 • مقاومت شیر برقی را چک نمایید و از سلامت آن مطمئن گردید.
 • بررسی شود تا شیر آب ورودی باز باشد و دچار خمیدگی پشت لباسشویی نشده باشد.
 • هیدروستات را چک کنید.

 عدد خطای F05 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
F05
 • ایراد در تخلیه آب
 • نقص پمپ تخلیه
 • مشکل مدار برد لباسشویی پارس

رفع خطا F05 لباسشویی پارس

 • شیلنگ تخلیه آب را بررسی کنید که دچار انسداد نشده باشد.
 • پمپ تخلیه را بررسی کنید و هرگونه انسداد در آن را برطرف کنید.
 • مدار برد الکترونیکی لباسشویی پارس لازم است بررسی گردد.

 عدد خطای F06 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
F06
 • موتور سوخته باشد
 • سوکت موتور و سیم کشی قفل شده باشد
 • اتصال کوتاه و مشکل مدار برد

رفع خطا F06 ماشین لباسشویی پارس

 • برای رفع این خطا نیاز است هر 3 دلیل را به صورت جداگانه بررسی کنید.
 • سوکت های موتور و سیم کشی های موتور را چک نمایید.
 • در آخر به بررسی موتور بپردازید و در صورت لزوم آن را تعمیر و یا عوض کنید.

عدد خطای F07 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
F07 منجر به سرو صدا و عدم تعادل سطح آب

رفع خطا F07 ماشین لباسشویی پارس

 • میزان اهم سنسور سطح آب و گردش آب در داخل مخزن بررسی گردد.

 عدد خطای F08 ماشین لباسشویی پارس

خطا علت خطا
F08
 • ایراد در برنامه برد
 • نقص برد

رفع خطا F08 ماشین لباسشویی پارس

 • برد الکترونیکی و اتصالات آن چک نمایید.
 • در صورت لزوم برد الکترونیکی تعمیر شو

عدد خطای F11 لباسشویی پارس

خطا علت خطا
f11 نقص از تاکومتر موتور می باشد.

رفع خطا F11 ماشین لباسشویی پارس

 •  اهم متر تاکو را بررسی گردد.
 • سیم های اتصال را بررسی کنید.
 • برد کنترل باید چک شود.
 • موتور را نیز بررسی کنید.

عددخطای F13 لباسشویی پارس

خطا علت خطا
F13
 • پمپ دستگاه خراب شده است.
 • اتصالات برد مشکل پیدا کرده است.

رفع خطا F13 ماشین لباسشویی پارس

 • پمپ لباسشویی را چک نمایید و در صورت لزوم عوض کنید.

بیشتر بخوانید: تعمیر ماشین لباسشویی ال جی

خدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی(تعمیرات سرویس): تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک

برای انجامخدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی( تعمیرات سرویس) مانند: تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک می توانید با کارشناسان و متخصصین تعمیرات سرویس تماس بگیرید.

شماره تماس 24 ساعته نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی (تعمیرات سرویس) : 0263662731602636627941

نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی در غرب تهران- ملارد- اندیشه – شهریار- مهرشهر – فردیس – محمدشهر – ملارد

ايميل تعمیرات سرویس : fansvc60@gmail.com

خدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی( تعمیرات سرویس): تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *