مقالات, تعمیرات ماشین ظرفشویی

تعمیر ماشین ظرفشویی آسکو

تعمیر ماشین ظرفشویی آسکو - تعمیر ماشین ظرفشویی در کرج - ملارد - فردیس - (تعمیرات سرویس) : 02636627316–02636627941

ما در این مطلب به مبحث تعمیر ماشین ظرفشویی آسکو میپردازیم. برای انجامخدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی( تعمیرات سرویس) مانند: تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک می توانید با کارشناسان و متخصصین تعمیرات سرویس تماس بگیرید.

فهرست مطالب

تعمیر ماشین ظرفشویی آسکو

اگر ماشین ظرفشویی آسکو شما کد خطا را نشان می‌دهد، در زیر راه‌حل‌ هایی برای اینکه چه قسمتی باید بررسی شود را داریم. این کدهای خطای ماشین ظرفشویی آسکو همچنین به شما می گوید که چه قطعاتی باید تعویض شوند یا معیوب شده اند. از لیست کد خطای زیر استفاده کنید تا به شما کمک کند تا خطای ماشین ظرفشویی آسکو خود را شناسایی کرده و خودتان آن را برطرف کنید.

کدهای خطای ماشین ظرفشویی آسکو

کد خطای ماشین ظرفشویی آسکو F1
وضعیت خطا = خطای گرمایش آب، دمای انتخاب شده ظرف 60 دقیقه به دست نیامده است
دمای آب ورودی خیلی خنک است
بررسی و تعمیر = المنت گرمایش سوخته یا ترموستات خراب است

کد خطای ماشین ظرفشویی آسکو F2
وضعیت خطا = سطح آب بالا
بررسی و تعمیر = گرفتگی یا معیوب بودن پمپ آب یا معیوب بودن شیر ورودی آب

کد خطای ماشین ظرفشویی آسکو F3
وضعیت خرابی = عیب ترمیستور
بررسی و تعمیر = باز کردن ترمیستور یا شل شدن سیم کشی ترمیستور

تعمیرات سرویس: تعمیر ماشین ظرفشویی هانسا

کد خطای ماشین ظرفشویی آسکو F4
وضعیت خطا = خطای پر شدن آب در ماشین ظرفشویی با پر شدن سطح کنترل شده
اگر چراغ ها چشمک می زنند و پمپ کار می کند اما کنترل ها کار نمی کنند، به این معنی است که خطا از OVERFILL است.

کد خطای ماشین ظرفشویی آسکو F10
وضعیت خطا = پر شدن بیش از حد
بررسی و تعمیر = شیر آب را ببندید و شناور و پمپ را بررسی کنید

کد خطای ماشین ظرفشویی آسکو F11
وضعیت خطا = خطای تخلیه
بررسی و تعمیر = مطمئن شوید که هیچ جسمی در شیلنگ تخلیه گیر نکرده است – بررسی کنید که پمپ تخلیه مسدود نشده باشد – مطمئن شوید که در شیلنگ تخلیه انسداد وجود ندارد

کد خطای ماشین ظرفشویی آسکو F12
وضعیت خرابی = خطای ورودی آب
بررسی و تعمیر = بررسی کنید که دریچه آب باز است – مطمئن شوید که فیلتر موجود در ورودی آب دستگاه مسدود نیست.

بیشتر بخوانید: تعمیر ماشین ظرفشویی سونیا

خرابی ماشین ظرفشویی ASKO F2 و F10 – خطای بیش از حد پر کردن

شرح:

عیب های F2 و F10 نشان می دهد که ماشین ظرفشویی پر شده یا آب زیادی در مخزن دارد.

اقدامی که باید انجام شود:

1. بررسی کنید که ماشین ظرفشویی بتواند آب را تخلیه کند و هیچ گونه انسداد یا جسم خارجی در پمپ گیر نکرده باشد.

2. شیر ورودی معیوب.

3. ماشین ظرفشویی ممکن است نشتی داشته باشد.

4. فلومتر ممکن است معیوب باشد.

خرابی ماشین ظرفشویی ASKO F7 و ماشین ظرفشویی ASKO F11 – خطای تخلیه

شرح:

خطاهای F7 و F11 یک خطای خروجی آب است، به این معنی که ماشین ظرفشویی قادر به تخلیه آب نیست. ماشین ظرفشویی ASKO F7 و ماشین ظرفشویی ASKO F11 از رایج ترین کدهای خطا هستند زیرا ماشین های ظرفشویی به راحتی مسدود می شوند.

علل

1. فیلتر مسدود شده، انسداد در پمپ یا شلنگ تخلیه.

2. پمپ تخلیه معیوب باشد.

3. سیم کشی یا PCB اصلی معیوب.

خرابی ماشین ظرفشویی ASKO F4 و F12 – خطای ورودی آب

شرح:

خطاهای F4 و F12 خطاهای ورودی آب هستند، به این معنی که ماشین ظرفشویی در پر کردن آب به داخل ماشین ظرفشویی مشکل دارد یا ماشین ظرفشویی نمی تواند تشخیص دهد که آب واقعاً پر شده است.

اقدامی که باید انجام شود:

اگر آب وارد ماشین ظرفشویی نمی شود:

1. بررسی کنید که شیر آب باز باشد و شیلنگ توسط ماشین ظرفشویی خمیده و فشرده نشده باشد.

2. فیله توری روی شیلنگ ورودی و شیر ورودی آب را بررسی کنید تا مطمئن شوید که با ماسه مسدود نشده است.

3. شیر ورودی آب را تعویض کنید.

اگر آب وارد ماشین ظرفشویی می شود:

1. بررسی کنید که محفظه فشار مسدود نشده باشد.

2. فلومتر را تعویض کنید.

عیب ماشین ظرفشویی ASKO F40 – نشتی شیر آب

شرح:

خطای F40 نشان می دهد که دریچه ورودی در زمانی که باید بسته می شد آب را عبور داده است.

اقدامی که باید انجام شود:

1. شیر ورودی آب را تعویض کنید.

خطای ماشین ظرفشویی ASKO F41 – خطای گرمایش آب

شرح:

هیچ افزایش دما در 10 دقیقه در مرحله گرمایش مشاهده نشد.

اقدامی که باید انجام شود:

1. سیم کشی را بررسی کنید.

2. مقاومت ترمیستور، را بررسی کنید.

3. مقاومت بخاری را بررسی کنید.

عیب ماشین ظرفشویی ASKO F42 – خطای ترمیستور

شرح:

خطای F42 به این معنی است که PCB اصلی سیگنالی از ترمیستور دریافت نمی کند.

اقدامی که باید انجام شود:

1. سیم کشی را بررسی کنید.

2. مقاومت ترمیستور، را بررسی کنید.

خرابی ماشین ظرفشویی ASKO F6 و F43 – خطای سنسور فشار

شرح:

خطاهای F6 و F43 نشان دهنده خرابی سنسور فشار است.

اقدامی که باید انجام شود:

1. سیم کشی را بررسی کنید.

2. سنسور فشار را تعویض کنید.

3. PCB اصلی را تعویض کنید.

خطای ماشین ظرفشویی ASKO F44 – خطای سنسور کدورت

شرح:

خطای F44 نشان می دهد که PCB اصلی سیگنالی از سنسور کدورت دریافت نمی کند.

اقدامی که باید انجام شود:

1. سیم کشی را بررسی کنید.

2. سنسور کدورت را تعویض کنید.

3. PCB اصلی را تعویض کنید.

بیشتر بخوانید: تعمیرات انواع ماشین های ظرفشویی

خرابی ماشین ظرفشویی ASKO F45 – خطای شیر دیورتر

شرح:

خطای F45 نشان می دهد که PCB اصلی تشخیص داده است که دریچه دیورتر در حال تغییر موقعیت نیست.

اقدامی که باید انجام شود:

1. وجود اجسام خارجی را در شیر دیورتر بررسی کنید.

2. مقاومت موتور شیر دیورتر، را بررسی کنید.

3. PCB را تعویض کنید.

در اینجا روش رفع کد خطای F4 در ماشین ظرفشویی Asko شما آمده است:

  1. برق دستگاه را قطع کنید
  2. پانل دسترسی پایین را بردارید
  3. ببینید سینی زیر ماشین ظرفشویی پر از آب است یا خیر
  4. آب را با حوله یا مشابه آن خارج کنید
  5. شناور را بررسی کنید، این شناور جریان آب را متوقف می کند، مطمئن شوید که مسدود نشده است
  6. بررسی کنید که پمپ کار می کند
  7. اگر همه چیز خوب است، ماشین ظرفشویی خود را تست کنید
  8. اگر نشتی به ظرف ماشین ظرفشویی وجود ندارد، بررسی کنید که شلنگ تخلیه زیر سینک نشتی نداشته باشد.
  9. مطمئن شوید که شلنگ تخلیه به سمت بالا و زیر صفحه پیشخوان بالا می رود و به سمت تخلیه پایین می رود. در غیر این صورت، آب خروجی سینک به داخل ماشین ظرفشویی می ریزد و باعث پر شدن بیش از حد می شود.

خدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی(تعمیرات سرویس): تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک

برای انجامخدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی( تعمیرات سرویس) مانند: تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک می توانید با کارشناسان و متخصصین تعمیرات سرویس تماس بگیرید.

شماره تماس 24 ساعته نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی (تعمیرات سرویس) : 0263662731602636627941

نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی در غرب تهران- ملارد- اندیشه – شهریار- مهرشهر – فردیس – محمدشهر – ملارد

ايميل تعمیرات سرویس : fansvc60@gmail.com

خدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی(تعمیرات سرویس): تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *