تعمیرات ماشین لباسشویی, مقالات

تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول در کرج

تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول در کرج - تعمیر ماشین لباسشویی در فردیس - ملارد - کرج - مارلیک- اندیشه تعمیرات سرویس: 02636627316–02636627941

ما در این مطلب به مبحث تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول در کرج میپردازیم. برای انجام خدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی(تعمیرات سرویس) مانند:تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک میتوانید با کارشناسان و متخصصین تعمیرات سرویس تماس بگیرید.

تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول در کرج

ماشین لباسشویی یکی از وسایل خانگی مهم است که برای شستشوی لباس‌ها استفاده می‌شود. اما ممکن است در طول زمان با مشکلاتی مواجه شود که باعث ایجاد کد خطا می‌شود. در این مقاله به بررسی کدهای خطا و مشکلات ماشین لباسشویی ویرپول می‌پردازیم.

کد خطای F01:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم الکترونیکی ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در مدار الکترونیکی یا کابل‌های بین برد‌های الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید مدار الکترونیکی یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F02:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم پمپ ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در پمپ یا کابل‌های بین پمپ و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید پمپ یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F03:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم حسگر ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر یا کابل‌های بین حسگر و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F04:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم درب ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در درب یا کابل‌های بین درب و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید درب یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F05:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم موتور ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در موتور یا کابل‌های بین موتور و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید موتور یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F06:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم درایو ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در درایو یا کابل‌های بین درایو و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید درایو یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F07:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل دمای ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر دما یا کابل‌های بین حسگر دما و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر دما یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F08:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل آب ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر آب یا کابل‌های بین حسگر آب و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر آب یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F09:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل ورودی ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر ورودی یا کابل‌های بین حسگر ورودی و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر ورودی یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F10:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل خروجی ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر خروجی یا کابل‌های بین حسگر خروجی و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر خروجی یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

بیشتر بخوانید: تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا

کد خطای F11:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل موقعیت ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر موقعیت یا کابل‌های بین حسگر موقعیت و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر موقعیت یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F12:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل ولتاژ ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر ولتاژ یا کابل‌های بین حسگر ولتاژ و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر ولتاژ یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F13:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل جریان ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر جریان یا کابل‌های بین حسگر جریان و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر جریان یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F14:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل فرکانس ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر فرکانس یا کابل‌های بین حسگر فرکانس و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر فرکانس یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F15:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل ولتاژ DC ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر ولتاژ DC یا کابل‌های بین حسگر ولتاژ DC و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر ولتاژ DC یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F16:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل جریان DC ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر جریان DC یا کابل‌های بین حسگر جریان DC و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر جریان DC یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F17:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل فرکانس DC ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر فرکانس DC یا کابل‌های بین حسگر فرکانس DC و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر فرکانس DC یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطای F18:

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم کنترل ولتاژ AC ماشین لباسشویی است. این مشکل ممکن است به دلیل خرابی در حسگر ولتاژ AC یا کابل‌های بین حسگر ولتاژ AC و برد الکترونیکی باشد. برای رفع این مشکل، باید حسگر ولتاژ AC یا کابل‌های مربوطه تعمیر یا تعویض شوند.

در آخر

در نهایت، برای جلوگیری از بروز خطاها در ماشین لباسشویی ویرپول، بهتر است همیشه دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری را دنبال کنید و در صورت بروز هرگونه خطا، بهتر است با تعمیرکار تماس بگیرید تا مشکل را برطرف کند.

بیشتر بخوانید: تعمیر ماشین لباسشویی ال جی

خدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی(تعمیرات سرویس): تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی جی پلاس در کرج و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک

برای انجامخدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی( تعمیرات سرویس) مانند: تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک می توانید با کارشناسان و متخصصین تعمیرات سرویس تماس بگیرید.

شماره تماس 24 ساعته نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی (تعمیرات سرویس) : 0263662731602636627941

نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی در غرب تهران- ملارد- اندیشه – شهریار- مهرشهر – فردیس – محمدشهر – ملارد

ايميل تعمیرات سرویس : fansvc60@gmail.com

خدمات تعمیرات انواع لوازم خانگی( تعمیرات سرویس): تعمیر انواع یخچال فریزر ، یخچال ساید بای ساید، تعمیر انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تمامی مناطق کرج، ملارد، اندیشه، فردیس، شهریار، مارلیک

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *